<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=420188928656713&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Motivatie Van Werknemers: Het Belang Van Kernwaarden

7 minuten lezen

"Werknemers die geloven dat hun organisatie bredere doelen heeft buiten de winstmarges, blijven 27% vaker bij het bedrijf."

Dat is een van de 42 bedrijfscultuurstatistieken van de online community voor technologiebedrijven Built In.

Hier is er nog een:

“Achtendertig procent van de Amerikaanse werknemers wil een baan die aansluit bij hun interesses en passies. Kernwaarden en een leidende missie vormen de basis voor een sterke bedrijfscultuur. Meer dan een derde van de Amerikaanse werkzoekenden wordt hierdoor aangetrokken bij hun streven naar professionele voldoening. ”

Blog - Easiest Ways

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden verschillen van een mission statement. Ze definiëren een manier van werken die constant blijft, ongeacht externe factoren die een bedrijf beïnvloeden. Deze waarden komen uit het hart en weerspiegelen het ethos van een bedrijf. De kernwaarden van een organisatie zijn dezelfde waarden die individuen koesteren, en de beste manier om ze te definiëren is jezelf af te vragen:

Als mijn bedrijfscultuur een persoon was, hoe zou ik dan zijn persoonlijkheid omschrijven?

Denk hierbij aan simpele sleutelbegrippen als:

• Idealistisch

• Nieuwsgierig

• Avontuurlijk

• Gepassioneerd

• Milieubewust

• Speels

In dit Hotjar-artikel vind je de kernwaarden die zijn gedefinieerd door 10 van 's werelds grootste bedrijven, waaronder Apple, Microsoft en Google.

Kun je raden bij welk van deze drie bedrijven de volgende kernwaarden horen?

• Focus op de gebruiker en al het andere zal volgen.

• Het is het beste om één ding heel goed te doen.

• Snel is beter dan langzaam.

Hoe je kernwaarden definieert

De eerste stap bij het vaststellen van de kernwaarden is een lijst maken met de belangrijkste eigenschappen van je bedrijfscultuur. Input kan afkomstig zijn van marktonderzoek, interne enquêtes, merkrichtlijnen, personeelsinterviews of zelfs van externe adviseurs.

Om goed te werken, moeten je kernwaarden:

• Waarachtig zijn

• Relevant zijn

• Inspirerend zijn

Daarnaast moeten kernwaarden efficiënt worden gecommuniceerd naar de medewerkers, zodat ze weten hoe deze waarden zich verhouden tot hun eigen rol. En managers moeten ze omarmen, aangezien werknemers kernwaarden kunnen verwerpen als ze zien dat hun baas ze negeert.

Vier manieren waarop kernwaarden je personeel motiveren

"Respect, eerlijkheid, vertrouwen en integriteit zijn belangrijker dan transactionele betrokkenheid."

Dit is een van de conclusies in What’s Culture Got to Do With Employee Loyalty & Retention? - een artikel gebaseerd op wereldwijde studies over werknemersbetrokkenheid.

Door dit soort waarden te definiëren - concepten die je werkcultuur al vormen - maak je ze tastbaarder en effectiever. Goed gedefinieerde kernwaarden:

1. Verhogen de betrokkenheid en voldoening van je werknemers. Kernwaarden kunnen de betrokkenheid en voldoening van je werknemers vergroten door een werkcultuur te creëren die is gebouwd op principes waarin zij geloven en vertrouwen hebben.

2. Verbeteren de prestaties. Medewerkers die je kernwaarden begrijpen en onderschrijven, hebben een duidelijker beeld van wat het bedrijf probeert te bereiken en hoe ze hieraan kunnen bijdragen. Deze waarden zullen hun acties sturen en hen helpen optimaal te presteren.

3. Voorkomen dat je medewerkers vertrekken. Werknemers die sterk geloven in kernwaarden, en de voldoening ervaren van hun eigen bijdrage, komen minder in de verleiding om een andere baan te zoeken. Zoals de 42 bedrijfscultuurstatistieken in het begin van dit artikel aantonen: "Werknemers die denken dat hun organisatie bredere doelen heeft buiten de winstmarges, blijven 27% vaker bij het bedrijf ."

4. Trekken het soort talent aan waarnaar je op zoek bent. Het behoeft geen betoog dat aantrekkelijke kernwaarden het profiel van een bedrijf op de arbeidsmarkt versterken.

infographic download NL

Hoe je kernwaarden aan het werk kunt zetten

Kernwaarden moeten worden gehandhaafd en toegepast in alles wat een bedrijf doet. Hier zijn een paar manieren om ervoor te zorgen dat dit gebeurt:

 Communiceer. Het eerste vereiste is je kernwaarden naar je volledige personeelsbestand te communiceren. Niet één keer, nadat je ze hebt gedefinieerd, maar continu en op veel verschillende manieren.

 Beloon. Erken en beloon medewerkers die de kernwaarden van je bedrijf uitdragen.

 Verzamel feedback. Vraag je medewerkers wat zij van de kernwaarden vinden. Denken ze dat ze een juist imago van het bedrijf oproepen? Hoe gebruiken ze ze in hun dagelijkse werk?

Een handige tool om van je kernwaarden een integraal onderdeel van je HR-management te maken, is een medewerkersapp die zorgt voor een snelle en effectieve uitwisseling tussen teams, inclusief non-desk en frontline staf.

De Speakap medewerkersapp is ideaal voor gepersonaliseerde communicatie met je hele personeelsbestand en heeft veel ingebouwde functies voor betrokkenheid, feedback, teambuilding en fun-activiteiten. Het is een geweldig hulpmiddel om je kernwaarden levend en opwindend te houden.

Conclusie

Net als elk individu heeft ook elk bedrijf kernwaarden. Door ze te definiëren en te communiceren, zet je ze in als een HR-tool dat veel kan betekenen voor de voldoening en betrokkenheid van medewerkers.

Bekijk dit onderzoek voor meer informatie over het bouwen van duurzame en loyale relaties met je werknemers!

Rob is contentschrijver, tekstschrijver en romanschrijver. Zijn werk voor Apple, WWF, Mercedes-Benz en vele andere merken is bekroond met prestigieuze creatieve prijzen.

Blijf op de hoogte

Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.