Creëer een positieve bedrijfscultuur: tips voor het ondersteunen van productiemedewerkers

Het wordt voor interne afdelingen steeds duidelijker dat bedrijfscultuur een integraal onderdeel is van elk succesvol bedrijf. Dit is vooral cruciaal voor organisaties met productiemedewerkers. Een goed ontwikkelde cultuur heeft een enorme impact op het algehele succes van een organisatie, aangezien het bepaalt hoe werknemers met elkaar en met klanten omgaan. Het beïnvloedt werknemerstevredenheid, het gevoel van erbij horen en verhoogt de moraal.

Crafting a Positive Company Culture

Productiemedewerkers willen zich veilig en gewaardeerd voelen op hun werkplek. Door een respectvolle en ondersteunende werkomgeving te creëren, zullen jouw werknemers zich comfortabel en zelfverzekerd voelen in hun functies. Een positieve bedrijfscultuur kan ook de samenwerking en teamspirit binnen jouw team bevorderen, waardoor ook de motivatie en productie op peil blijven. 

3 tips om direct je bedrijfscultuur te verbeteren

De prioriteit geven aan productiemedewerkers betekent werken aan het verbeteren van hun werkomstandigheden. Terwijl zij vechten tegen verschillende uitdagingen, zoals weg zijn van het gezin en hoge productiviteit tonen, kun jij het volgende doen om de bedrijfscultuur te verbeteren:

#1

Toon waardering voor werknemers

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Nederlands werknemers zich onvoldoende gewaardeerd voelt. Flexibiliteit bieden en de veiligheid verbeteren zijn manieren om deze waardering te vergroten. 

Werknemers verwachten tegenwoordig dat werkgevers hen helpen bij het bereiken van een balans tussen werk en privé. Business Insider meldt dat werknemers van de nieuwste generaties een goede werk-privé balans als topprioriteit beschouwen vergeleken met andere generaties. Dit betekent dat ze liever werken voor werkgevers die investeren in mogelijkheden die hun mobiliteit en zelfstandigheid vergroten. Ook productiemedewerkers verwachten deze flexibiliteit..

Wanneer het gaat om veiligheid, moeten organisaties streven naar een bedrijfscultuur die veiligheid op zowel fysiek als psychologisch niveau bevordert. Bedrijven met productiemedewerkers kunnen fysieke veiligheid garanderen met een goede training en door te investeren in veiligheidsprogramma's. Goede veiligheidspraktijken belonen is een andere manier om een veilige en op werknemers gerichte cultuur te creëren. Tegelijkertijd is het essentieel om te investeren in psychologische veiligheid, zodat medewerkers zich veilig, beschermd en moedig genoeg voelen om risico's te nemen. Onderzoek bevestigt dat teams die psychologische veiligheid in de bedrijfscultuur ervaren, beter presteren.

#2

Bied netwerk- en mentorschap mogelijkheden

79% van de productiemedewerkers zegt graag te willen doorgroeien, terwijl slechts 25% van sollicitanten daadwerkelijk doorgroeit naar een betere functie. Bovendien zou 77% langer in dienst blijven als ze meer groeimogelijkheden zouden hebben. Netwerk- en mentorschapsmogelijkheden kunnen deze percentages verhogen, maar daarvoor ervaren medewerkers op de huidige werkvloer te weinig steun. Deze steun zit ‘m niet zozeer in contact met directe collega’s, maar des te meer in de steun van het management. Van medewerkers die zich niet gehoord voelen geeft 56% aan behoefte te hebben aan een werkbezoek vanuit de directie op de werkvloer. “Als er geen verbinding is, zijn medewerkers minder gemotiveerd en bevlogen. Mensen werken voor hun collega’s en voor een manager waarvan ze zeggen: Dat is een fijn persoon”, aldus onderzoek van CSU. 

En hoewel de meeste productiemedewerkers regelmatig contact hebben met hun directe managers en collega's, zoekt slechts een beperkt aantal carrière-advies of neemt deel aan sociale activiteiten met hun collega's. Door een gemeenschap en een interactief netwerk voor productiemedewerkers te bouwen, verbetert de betrokkenheid en de bedrijfscultuur. Dit is mogelijk door te investeren in middelen die open en eerlijke communicatie ondersteunen, ongeacht de locatie van de werknemer.

#3

Creëer een leervriendelijke bedrijfscultuur

Met technologische innovaties is bijscholing en ontwikkeling een efficiënte manier om mensen vooruit te helpen. Maar omdat productiemedewerkers vaak geografisch verspreid zijn, krijgen zij meestal beperkte kansen om informatie uit te wisselen met hun collega's. Dit leidt tot het ontstaan van kennis-silo's. Voor het bouwen van een gezonde en vooruitstrevende bedrijfscultuur is kennisdeling met omgeving dus een belangrijk aandachtspunt.

In de praktijk kan kennisdeling lastig zijn als productiemedewerkers geen bedrijfscomputer of e-mailadres hebben om belangrijke informatie te ontvangen en te delen. En vanwege de aard van de werkzaamheden zijn ze vaak onderweg. Uit onderzoek blijkt dat eenderde van deze workforce 4 of meer digitale tools gebruikt in hun werk. En dat maar liefst 75% software mist om beter samen te werken en invloed te hebben op werktijden. 

Dit probleem kan worden opgelost door het bevorderen van eenvoudige communicatie en ervaringsuitwisseling voor productiemedewerkers. Met de juiste technologische ondersteuning kunnen leiders helpen bij het opbouwen van een geschikte kennisbasis en zo de samenwerking bevorderen. Maar deze inspanning moet wel passen binnen het schema van een productiemedewerker. Dit kun je realiseren door  te communiceren via mobiel, wat gemakkelijk te gebruiken is en verschillende informatie-formats ondersteunt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de werknemers formeel worden getraind om zich aan te passen aan en gebruik te maken van de nieuwe technologie. 

Product page CTA - NL