De uitdaging:

Hoe kun je effectief communiceren met zowel beveiligingsagenten in het veld, die hun smartphones gebruiken, als met deskmedewerkers die werken op hun laptops?

Brink's heeft besloten om Speakap te kiezen als de oplossing voor deze uitdaging. Speakap stelt hen in staat om snel, gericht en bovenal veilig te communiceren met hun collega's. In de wereld van waardetransporten, waar snel toegang hebben tot de juiste informatie cruciaal is, biedt Speakap de ideale oplossing.

De 'likes' en 'comments' op de mobiele app getuigen van een levendige interactieve communicatie, die door de medewerkers wordt gewaardeerd. Medewerkers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen, wat de betrokkenheid versterkt. 

Men is nu in staat om te begrijpen hoe (snel) berichten worden ontvangen en hoe de interne communicatie wordt ervaren.

Brinks-image

Na de implementatie van Speakap heeft Brink's significante verbeteringen gezien in hun interne communicatie. De snelheid en nauwkeurigheid waarmee informatie wordt overgebracht, heeft de efficiëntie van hun dagelijkse operaties aanzienlijk verhoogd. Beveiligingsagenten in het veld kunnen nu direct toegang krijgen tot cruciale updates en instructies op hun smartphones, wat de veiligheid en precisie van waardetransporten verbetert.

Bovendien heeft het open karakter van Speakap, waar medewerkers vragen kunnen stellen en suggesties kunnen doen, geleid tot een grotere betrokkenheid en tevredenheid onder het personeel. Deze succesvolle samenwerking met Speakap heeft Brink's geholpen om hun interne communicatie te transformeren en te optimaliseren voor de uitdagingen van vandaag.

 

"Speakap faciliteert tweeweg communicatie via likes, reacties, suggesties, vragen, … hetgeen geapprecieerd wordt. Het is echt iets wat leeft bij onze medewerkers."

Herman Vandenbossche, Marketing & Communication Manager Brink’s Solutions Belgium