Hero image

Klantcases | QSR

Hoe Domino's met betrokken werknemers twee keer zo snel pizza's maakt

Detailhandel QSR

De uitdaging: Crisis? En hoe kunnen we 24/7 aanwezig zijn? Domino's was en is nog steeds in een uitstekende positie om aan de enorme vraag naar pizza's in de wereld te voldoen. Maar toen de pandemie toesloeg, werd real-time berichtgeving tussen de teams heel belangrijk. Het delen van COVID-updates en het volgen van de voortgang via een werknemershub was onmisbaar om werknemers betrokken te houden.