Waarom productiemedewerkers één bron van waarheid nodig hebben

Als de huidige arbeidsmarkt ook maar iets suggereert, is het dat bedrijven hun strategieën voor behoud en werving van productiemedewerkers moeten heroverwegen.

Neem bijvoorbeeld de horeca. Hier stegen de lonen sinds 2019 met 13,5% volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Koninklijke Horeca Nederland. Dit is hoger dan voor de pandemie, omdat de economie is veranderd en werkgevers nu een meer concurrerend loon moeten bieden. Zo willen ze posities aanvullen die tijdens Covid verloren zijn gegaan of zijn geëlimineerd. Terwijl de meeste sectoren nog steeds de focus hebben op mensen aannemen, hebben horecabedrijven gereageerd met een hogere loongroei dan elke andere sector.happy-frontline-worker-hospitalityHoewel de loonstijging een positief effect heeft op het leven van werknemers en heeft geholpen om de gaten in de beroepsbevolking te dichten, hebben loonstijgingen een afnemend rendement voor organisaties. Je kan niet simpelweg meer geld in het probleem stoppen en op lange termijn betere resultaten verwachten. De vraag voor werkgevers is: hoe kan je kleinere investeringen doen met een groter effect voor jouw werknemers? Eén oplossing is het creëren van betere ervaringen voor productiemedewerkers. Een positieve werkcultuur die gemeenschap, inclusiviteit en transparantie bevordert, kan werknemers motiveren en tot 72% meer werknemersbetrokkenheid opleveren.

Op welke situaties kan jij je voorbereiden om ervoor te zorgen dat jouw personeel goed geïnformeerd is? Hoe creëer je verbondenheid en toegang tot de tools en informatie die ze nodig hebben om succesvol te zijn? En als het seizoensarbeiders zijn, hoe zorg je er dan voor dat ze bij jou terugkomen en niet voor een concurrent kiezen? 

Maak informatie toegankelijk voor productiemedewerkers

Bedrijven zullen zich moeten inzetten voor initiatieven op het gebied van werknemerscommunicatie én moeten de betrokkenheid van werknemers voortdurend koesteren.

Eén kanaal, één communicatielijn en één bron van waarheid zijn essentieel. Het risico van meerdere communicatiekanalen om productiemedewerkers te bereiken is kostbaar en kan het effect dat je nastreeft negatief beïnvloeden. Organisaties die alleen narrowcasting gebruiken, merken dat het moeilijk is om data te traceren. Het creëert ook weinig overzicht of werknemers belangrijke informatie wel of niet ontvangen.

Met meerdere communicatiekanalen verwatert de effectiviteit van interne communicatie. Daarom is een focus op één kanaal, zoals een medewerkers-app, essentieel. Dat gezegd hebbende, kan je andere hulpmiddelen gebruiken als ondersteuning, om werknemers door te verwijzen naar de app. Daar komt narrowcasting wel van pas, omdat je een QR-code makkelijk kunt inzetten om medewerkers naar de app te leiden. In de app vinden ze dan hapklare, cruciale bedrijfsinformatie.graphic-avatars-de

Productiemedewerkers veranderen in informatiezoekers

De drie pijlers van communicatie bestaan uit: wat wil je weten, wat moet je weten en wat willen anderen dat jij weet. Hoe trek je productiemedewerkers naar een werknemers-app als ze niet zelf op zoek gaan naar informatie?

Laten we de drie communicatiepijlers eens beter bekijken: 

Wat productiemedewerkers willen weten: Dit is informatie die ze zelf zoeken en die gekoppeld is aan hun interesses. Misschien willen ze weten wat voor foodtruck er volgende week op de bouwplaats zal staan.

Wat productiemedewerkers moeten weten: Dit is informatie die belangrijk voor hen is en die ze zelf actief zullen opzoeken. Ze moeten bijvoorbeeld weten hoe ze hun loonstrookjes, nieuwe opleidingen en werkrooster kunnen raadplegen.

Wat jij wilt dat productiemedewerkers weten: Deze informatie is vaak top-down en is moeilijker te versterken, omdat minder mensen hiernaar op zoek zijn. Voorbeelden hiervan zijn dat het bedrijf wil dat de werknemers op de hoogte zijn van nieuwe procedures, belangrijke updates of het binnenhalen van een belangrijk contract.

Zodra je dat onderscheid hebt gemaakt, moet jouw strategie volledig gericht zijn op het aantrekken van werknemers. Je deelt informatie die ze sowieso al zoeken en combineert dit met informatie waarvan je wilt dat ze die ook lezen. Daarom werkt een app voor werknemers zo goed. Zodra productiemedewerkers de informatie lezen die je wilt dat ze lezen, ervaren ze de impact die het heeft op hun werk. Jouw communicatiestrategie is dan in staat om een cyclus van actieve betrokkenheid te creëren.

En daar blijft het niet bij. Met een werknemers-app is het mogelijk die betrokkenheid te volgen en met een hoge mate van nauwkeurigheid te voorspellen welk type inhoud aanslaat en wat nog moet worden aangepast.
Een doordachte interne communicator kan dus content en ervaringen afstemmen op de afdelingen waartoe productiemedewerkers behoren. Hierdoor kan je de medewerkers naar je toe trekken, in plaats van voortdurend content te pushen. Deze strategie kan grotere resultaten opleveren. En hoewel hogere lonen werknemers hebben gestimuleerd, is het tijd om hoog in te zetten op intrinsieke motivatie. Met een focus op het verhogen van betrokkenheid, creëer je daarmee een blijvend effect, onafhankelijk van salaris alleen. Wanneer productiemedewerkers goed geïnformeerd zijn over hun bedrijf, en een band hebben met het bedrijf en hun collega's, heeft dat een effect op de productiviteit. Zo leidt de juiste informatie op de juiste plaats tot echte bedrijfsgroei.