5 strategieën om tekorten aan arbeidskrachten in de bouw aan te pakken

Als we kijken naar de huidige statistieken over tekorten aan arbeidskrachten, is het geen verrassing dat recruiters hulp nodig hebben om te voldoen aan de personeelsbehoeften in de bouwsector.

Volgens cijfers van het CBS is de huidige vacaturegraad in de bouwnijverheid 72. Voor iedere 1000 banen wordt dus naarstig gezocht naar invulling van 72 vacatures. Het huidige tekort in deze sector is 7.700 en dit loopt volgens onderzoek van de ING op naar 20.000 in 2030 Want Daarnaast wordt verwacht dat bijna 25% van het huidige Nederlandse bouwpersoneel het komende decennium met pensioen gaat.5ways-labor-shortages

Behoud van personeel is cruciaal voor tekorten aan arbeidskrachten

Er komen niet genoeg mensen de bouwsector binnen om degenen die vertrekken en met pensioen gaan te vervangen, en de concurrentie vanwege het arbeidstekort is hevig.

Het aanbieden van hogere lonen en voordelen zou het aantal instromers kunnen verhogen, maar dit is geen duurzame oplossing. Het behoud van je werknemers is nog nooit zo belangrijk geweest.

Naast salaris en andere voordelen in de huidige werkplek zijn er belangrijke drijfveren aan te wijzen voor het behoud van werknemers. Werknemers verwachten passende opleiding, tools en middelen om hun werk efficiënt uit te voeren. Ze willen zich betrokken en enthousiast voelen over hun werk en werkplek - ze willen zich betrokken voelen.

5 strategieën om de betrokkenheid en het behoud van werknemers te verbeteren

Er is geen recept voor het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers, aangezien elk bedrijf te maken heeft met verschillende factoren en realiteiten. Er is wel een aantal best practices die de betrokkenheid en het behoud van werknemers verbeteren en een positieve invloed hebben op de tekorten aan arbeidskrachten in de bouwsector. We geven 5 manieren:

#1

Creëer duidelijkheid over de waarden en cultuur van jouw bedrijf - Het zichtbaar maken van je visie, missie en waarden is belangrijk. Versterk deze bij iedere interactie en communicatie met werknemers en klanten, zodat werknemers hun "culturele fit" voelen.

#2

Bevorder teamwork en mentorschap continu - Werken in de bouw kan gevaarlijk en isolerend zijn en het creëren van een gevoel van saamhorigheid, gelijkheid, vertrouwen en respect is daarom echt nodig. Creëer open communicatiekanalen met leidinggevenden en transparantie in taken en verantwoordelijkheden. Een mentorprogramma faciliteert de overdracht van kennis en vaardigheden en versterkt de relatie tussen werknemers en management.

#3

Duidelijke kansen voor professionele groei – In de bouwsector is veel concurrentie en het gras lijkt altijd groener bij de buren. Zorg ervoor dat je werknemers het gevoel hebben dat ze zich ontwikkelen, anders zullen ze deze mogelijkheden bij de concurrent zoeken. En dat komt niet ten goede aan de tekorten aan arbeidskrachten die je nu al ervaart.

#4

Vier de prestaties van werknemers - Iedereen wil erkenning voor hun prestaties op de werkplek. En dit wakkert ook de motivatie van werknemers aan. Het kan zo simpel zijn als het breder delen van een belangrijke prestatie in het bereiken van veiligheidsdoelen door een bepaalde werknemer of team.

#5

Betrek werknemers bij beslissingen – Werknemers hebben vaak andere inzichten dan managers. Geef ze de ruimte om dit te delen. Dat levert niet alleen betere beslissingen, maar het geeft ook een gevoel van erkenning en verantwoordelijkheid.

Gebruik technologie om tekorten aan arbeidskrachten te verminderen

De bouwsector heeft lang de uitdaging gehad van een versplinterd personeelsbestand met beperkte toegang tot kantoren en computers. Vandaag de dag is het eenvoudiger dan ooit om dit personeel te bereiken met een mobielvriendelijke werknemersapp. Wetende dat de meeste mensen een smartphone hebben en gemiddeld vier uur per dag op hun apparaten doorbrengen, is dit ook de manier om je werknemers te bereiken.

De voordelen van een werknemersapp strekken zich uit over de organisatie. Zo kun je werknemers betrokken en up-to-date houden, berichten personaliseren, tweerichtingsdialogen creëren voor input van iedereen, de bedrijfscultuur delen via content, en bruikbare inzichten verkrijgen over werknemersvoorkeuren.

Nieuwsgierig geworden?
Bekijk hoe Speakap voor jouw bedrijf kan werken

Product page CTA - NL