De 3 voornaamste redenen waarom interne communicatie essentieel is

Communicatie vormt een belangrijke factor binnen de bedrijfsvoering. Interne communicatie zorgt ervoor dat de managers en medewerkers elkaar begrijpen. Ongeacht de hiërarchie, locatie en afdeling, hebben werknemers een gezamenlijke, doelgerichte communicatie-aanpak nodig, zodat ze hun activiteiten optimaal kunnen afstemmen op elkaar. Tegelijkertijd is het nodig om alle mensen betrokken en gemotiveerd te houden.

In deze moderne tijd heeft de rol van communicatie, dankzij nieuwe technologieën en innovaties, veel aan waarde gewonnen binnen organisaties. Interne communicatie kent nu vele uitingen: denk aan intranet, e-mail, nieuwsbrieven, sociale netwerken of messenger services. Het zijn allemaal middelen om iedereen op de hoogte te houden van wat er gaande is op de afdeling.

In het volgende lijstje tonen drie stellingen het grote belang aan van interne communicatie.

1. Goede interne communicatie motiveert medewerkers

Net als in het geval van een relatie, kan gebrek aan communicatie een bedrijf opbreken. Mits goed uitgevoerd, kan het bedrijven ook tot grote hoogten brengen, aan de hand van een verhoogde productiviteit en dito resultaten. Dat komt doordat bij zo’n scenario het gehele personeel goed geïnformeerd, getraind en gemotiveerd is.

Werknemers functioneren beter als ze betrokken worden, omdat ze zich dan gewaardeerd voelen en merken dat zij ertoe doen. Het is ook algemeen bekend dat je de loyaliteit van werknemers ten aanzien van het bedrijf versterkt als je hen betrekt in de besluitvorming. Effectieve communicatie zorgt ervoor dat werknemers ook hun rol en de achterliggende doelen van hun activiteiten begrijpen. Zij weten dan wat hen te doen staat om deze doelen te halen. En ze leren hoe zij beter prestaties kunnen leveren binnen hun eigen functie.

2. Goede interne communicatie levert een geweldige bron van informatie op

Het is voor een organisatie van uiterst belang om op het juiste moment van de juiste personen informatie te verkrijgen. Net als dat een onderneming niet kan functioneren zonder goede mensen, geldt dit evengoed voor informatiestromen. Om een bedrijf te laten innoveren en groeien, is een dagelijkse uitwisseling van ideeën nodig. Dit kan leiden tot verschillende visies en initiatieven vanuit het management en de medewerkers. De juiste interne communicatie kan de uitwisseling tussen bedrijfsafdelingen en medewerkers ondersteunen.

3. Goede interne communicatie leidt tot een voortreffelijke klantervaring

Heb je weleens te maken gehad met servicemedewerkers die niet eens je vragen kunnen beantwoorden omdat ze het antwoord zelf niet weten? Of heb je wel eens geprobeerd informatie te zoeken op een bedrijfswebsite en de gewenste informatie is nergens te vinden? Dat is het gevolg van ofwel medewerkers die niet geïnformeerd zijn door hun leidinggevenden, of er is geen adequate verspreiding van informatie binnen het bedrijf.

Als managers en werknemers goed met elkaar communiceren, zouden ze waarschijnlijk begrijpen hoe zij service- en productinformatie aan hun klanten kunnen overbrengen en hoe ze klanten moeten overtuigen.