Medewerkers motiveren en beter laten presteren (7 tips)

Pas relatief kort is er aandacht voor de tevredenheid en welzijn van werknemers en hun motivatie die daarmee gepaard gaat. Dat ontstond zo’n dertig jaar geleden. Voor die tijd was de relatie tussen werkgever en werknemer er simpelweg een die bestond uit de uitruil van de te verrichten arbeid en het uit te keren salaris. Totdat er langzamerhand aandacht kwam voor efficiënter werken en vervolgens “leuker” werken. Bedrijven ontdekten namelijk dat het bedrijven met gelukkige medewerkers voor de wind ging.

Medewerkers motiveren 7 tips 2

Nu is het roer volledig om. Tijdens de grotere HR evenementen die jaarlijks wereldwijd plaatsvinden is het employee experience voor en employee experience na. Matthew Wride, die meeschreef aan het boek The Employee Experience formuleert employee experience als volgt:

“Employee experience is de optelsom van de verschillende percepties die werknemers hebben van hun interacties met de organisatie waarin zij werken.”


Hoe beter de ervaring van werknemers is, hoe beter hun prestaties zijn. Goede prestaties komen voort uit intrinsieke motivatie. Een goede employee experience wakkert die motivatie aan. Want ik wil vooropgesteld hebben dat ik denk dat mensen in beginsel gemotiveerd naar hun werk komen. Ze willen werken en zijn daarvoor gemotiveerd. Als leidinggevende zelf kun je hier nog een schep bovenop doen. Door medewerkers op de juiste manier te stimuleren, zorg je ervoor dat ze optimaal functioneren op de werkvloer. Dat er ruimte is voor een lach en een traan. Dat iedere medewerkers weet wat hij bijdraagt aan het uiteindelijke doel. 

In deze blog geef ik je zeven tips over hoe je als werkgever je werknemers extra kunt motiveren. Deze tips zijn gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (1985, 2000) een theorie over menselijke motivatie. Volgens deze theorie heeft ieder mens drie natuurlijke basisbehoeften. Wanneer voldaan wordt aan deze drie basisbehoeften kan iemand optimaal functioneren en groei doormaken.

  1. Competentie: het gevoel hebben dat je over de juiste capaciteiten beschikt om goed te functioneren.
  2. Autonomie: het gevoel hebben zelf keuzes te kunnen maken en zelfstandig te kunnen handelen.
  3. Verbondenheid: het gevoel geaccepteerde en gewaardeerde relaties met anderen te hebben.

Zweep of zijden handschoentjes?

Binnen de zelfdeterminatietheorie geldt ook: controle werkt averechts. Werknemers door een teveel aan controle minder vrijheid ervaren en dat doet afbreuk aan hun welzijn. Dat leidt dan weer tot een afname van motivatie. Zoals ik al schreef: het uitgangspunt is dat medewerkers gemotiveerd naar hun werk komen. Factoren als teveel controle, weinig vrijheid, weinig ruimte voor eigen inbreng, weinig flexibele werktijden doen de motivatie afnemen. Dus ouderwets met de zweep erover kun je maar beter vergeten… Stel daarentegen het welzijn van degenen aan wie je leiding geeft voorop. Wanneer hun welzijn in orde is, zullen ze goed presteren, meer doorzettingsvermogen en creativiteit hebben.

7 tips om te motiveren

Aan de hand van de drie basisbehoeften van werknemers hebben we zeven tips opgesteld waarmee je direct aan de slag kunt op de werkvloer:

  1. Geef positieve feedback waardoor het gevoel van competentie toeneemt.
  2. Bedank je werknemers (vaker).
  3. Stel het resultaat voorop maar laat werknemers zelf beslissen op welke manier ze het aanpakken.
  4. Geef werknemers verantwoordelijkheid en spreek hen daarop aan.
  5. Ken, erken en bedank je werknemers, ook (juist!) wanneer de arbeidsomstandigheden stress opleveren.
  6. Zorg voor een sfeer van samen werken en samen leren.
  7. Organiseer teambuildingsactiviteiten en informele momenten.

Communicatie

Om bovenstaande handvatten te kunnen aangrijpen en uitvoeren is communicatie het toverwoord. In een druk bedrijf is dat soms lastig, zeker naarmate de grootte van het bedrijf en aantal werknemers toeneemt. Ik hoor je al denken: Dat wordt een dagtaak! Hoe zorg je ervoor dat je zo goed mogelijk communiceert op een zo eenvoudig mogelijke manier?

Een intern communicatieplatform is een ontzettend praktische tool die jou als leidinggevende (en collega’s onderling) in staat stelt om bovenstaande tips in praktijk te brengen. Want natuurlijk geef je iemand het liefst ‘in het echt’ een compliment, steun of feedback. Maar dat is lang niet altijd mogelijk. Denk maar aan organisaties met veel non-desk medewerkers zoals Rituals, IKEA of Bijenkorf. Dit zijn bedrijven met tientallen filialen in Nederland, met honderden teams en duizenden medewerkers.

 Dit is de oplossing

Juist in zulke organisatie is Speakap de tool bij uitstek om medewerkers in het zonnetje te zetten, verantwoordelijkheid te geven, complimenten of feedback te geven. Heeft een team goed gepresteerd? Presenteer de cijfers op de openbare tijdlijn en geef het desbetreffende team een trots gevoel. Heeft een individuele medewerker hulp of feedback nodig? Stuur hem feedback door middel van een privébericht. Dat is snel, efficiënt en discreet. Geef medewerkers een gevoel van autonomie en verantwoordelijkheid door informatie en documenten te delen die ze ten alle tijden in kunnen zien. Zo kunnen ze zelfstandig en goed geïnformeerd handelen. Daarnaast kun je gebruik maken van een evenementen feature waarop je evenementen aanmaakt voor de maandelijkse borrel of andere teambuildingsactiviteiten. Zo heeft iedereen iets om naar uit te kijken!