<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=420188928656713&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Privacy- en cookieverklaring

Versie: 1.0
Datum: 12 september 2018

Dit is de privacy- en cookieverklaring voor de website www.speakap.com van Speakap B.V. (hierna aangeduid als “Speakap”, “wij” of “ons”). Speakap is gevestigd aan de Pedro de Medinalaan 5c in Amsterdam, Nederland. Onderaan deze privacy- en cookieverklaring vindt u meer uitgebreide bedrijfs- en contactinformatie.

Indien u gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en door ons ingeschakelde derde partijen) mogelijk privacygevoelige gegevens van u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Speakap hecht er veel belang aan om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier te verwerken. In deze privacy- en cookieverklaring wordt aan u uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee door ons wordt omgegaan.

Speakap raadt u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacy- en cookieverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de website worden toegevoerd.

Algemene uitgangspunten

Speakap acht het van groot belang om op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens om te gaan. Daarom hanteert Speakap verschillende kernwaarden:

 • Verstrekken van informatie. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doet wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling van persoonsgegevens beperken. Wij letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor uw gebruik van onze website en de producten en diensten die u van ons afneemt.
 • Beveiligen van persoonsgegevens. Wij nemen maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) om uw gegevens te beschermen en eisen dat ook van derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals uw recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe Speakap deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens zoals onderaan de verklaring vermeld.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze website, laat u mogelijk persoonsgegevens achter. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van de functionaliteiten die u via de website gebruikt. Hieronder leggen wij per functionaliteit aan u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Demo aanvragen

Via de website kunt u direct een demo aanvragen van onze producten en diensten. Speakap neemt vervolgens contact met u op om een datum, tijdstip en locatie voor de demo met u af te stemmen. Om contact met u op te kunnen nemen en een passend voorstel voor een demo te kunnen doen, heeft Speakap een aantal gegevens van u nodig. U wordt daarom gevraagd om de volgende gegevens op te geven:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Omvang van de organisatie
 • Functie

 

De door u verstrekte gegevens kunnen door Speakap voor een periode van 6 maanden worden bewaard. Mochten wij er niet in slagen om met u in contact te komen, of indien u van besluit om van de demo af te zien, dan worden uw gegevens na deze periode verwijderd. Soms is het nodig om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden over het verzorgen van de demo en een eventueel vervolg. In dat geval worden u gegevens door ons bewaard zolang als redelijkerwijs nodig is.

Uw bedrijfsnaam en de door u opgegeven omvang van de organisatie zullen wij niet verwijderen na 6 maanden. Deze gegevens laten wij in ons systeem staan zodat wij kunnen zien met welke organisaties wij in het verleden al in contact zijn geweest.

Contact via de website

Indien u vragen of opmerkingen hebt over onze producten of diensten, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. U kunt op de website eenvoudig een contactformulier invullen. Ook kunt u tijdens onze openingstijden gebruik maken van de chatfunctie om uw vraag rechtstreeks neer te leggen bij een van onze medewerkers.

Indien u gebruik maakt van het contactformulier, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. U wordt daarom verzocht om in het contactformulier de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Uw vraag of verzoek

Indien u gebruik maakt van de chatfunctie, worden door ons de persoonsgegevens verwerkt die u zelf opgeeft in het chatgesprek. Mogelijk verzoekt onze medewerker u om aanvullende gegevens te verstrekken als dit nodig is om uw vraag te kunnen afhandelen.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier of via de chatfunctie, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om uw vraag op een passende manier af te handelen. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het duidelijk is dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

Nieuwsbrief

Op de website kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over (verbeteringen in) de producten en diensten van Speakap en ontwikkelingen binnen onze organisatie. Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres op zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Ook registreren wij het tijdstip op waarop u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld. Speakap moet namelijk kunnen aantonen dat u zichzelf hebt aangemeld en dat uw gegevens niet op een andere manier zijn verkregen.

Onderaan iedere nieuwsbrief van Speakap vindt u een knop waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en het tijdstip van aanmelding uit onze database verwijderd. Vanaf dat moment ontvangt u géén nieuwsbrieven meer van Speakap.

Return on Investment (ROI) visualisatietool

Op de website vindt u een Return on Investment (ROI) visualisatietool. Deze tool geeft u inzicht in de mogelijke kostenbesparing door binnen uw organisatie gebruik te maken van onze producten en diensten. Indien u gebruik wilt maken van de visualisatietool, hebben wij een aantal gegevens nodig over uw organisatie voor het uitvoeren van de berekening. Daarnaast vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te vullen, zodat wij u kunnen benaderen voor een meer concreet advies over het gebruik van de producten en diensten van Speakap binnen uw organisatie. Om u te kunnen benaderen, vragen wij u daarbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam

Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met VisualizeROI. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken. Het staat u vrij om de invulvelden in de visualisatietool leeg te laten.

Indien u persoonsgegevens opgeeft, kunnen wij deze gegevens voor een periode van 6 maanden bewaren. Mochten wij er niet in slagen om met u in contact te komen, of indien u aangeeft niet langer geïnteresseerd te zijn, dan worden uw gegevens na deze periode verwijderd. Soms kan het nodig zijn om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat u hebt besloten bepaalde producten of diensten bij Speakap af te nemen. In dat geval worden uw gegevens bewaard zolang als redelijkerwijs nodig is.

Uw bedrijfsnaam zullen wij niet verwijderen na 6 maanden. Deze laten wij in ons systeem staan zodat wij kunnen zien met welke organisaties wij in het verleden al in contact zijn geweest.

Resources

Op de website vindt u verschillende resources, zoals whitepapers, eBooks en checklists met betrekking tot de producten en diensten van Speakap. Deze resources kunt u direct kosteloos downloaden. Voordat u de resources kunt downloaden, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens in te vullen, zodat wij u kunnen benaderen voor een concreet advies over het gebruik van de producten en diensten van Speakap binnen uw organisatie. Om u te kunnen benaderen, vragen wij u daarbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Functietitel
 • Industrie
 • Uitdaging

U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken. Het staat u vrij om de invulvelden leeg te laten.

Indien u persoonsgegevens opgeeft, zullen wij deze gegevens voor een periode van 6 maanden bewaren. Mochten wij er niet in slagen om met u in contact te komen, of indien u aangeeft niet langer geïnteresseerd te zijn, dan worden uw gegevens na deze periode automatisch verwijderd. Soms kan het nodig zijn om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat u hebt besloten bepaalde producten of diensten bij Speakap af te nemen. In dat geval worden uw gegevens bewaard zolang als redelijkerwijs nodig is.

Uw bedrijfsnaam zullen wij niet verwijderen na 6 maanden. Deze laten wij in ons systeem staan zodat wij kunnen zien met welke organisaties wij in het verleden al in contact zijn geweest.

Solliciteren

Om het voor u gemakkelijker te maken om te solliciteren op een van onze vacatures, bieden wij u de mogelijkheid om rechtstreeks via de website uw sollicitatie in te dienen. Deze functionaliteit wordt aangeboden in samenwerking met Bamboo HR. Indien u via de website uw sollicitatie indient, kunnen uw gegevens daarom ook door Bamboo HR worden verwerkt. Speakap en Bamboo HR hebben schriftelijke afspraken gemaakt om te waarborgen dat Bamboo HR uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier verwerkt.

Bij uw sollicitatie wordt om verschillende persoonsgegevens gevraagd. Sommige van de invulvelden in het sollicitatieformulier zijn optioneel en hoeft u niet in te vullen. Andere velden zijn verplicht, omdat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om uw sollicitatie te beoordelen en contact met u op te nemen. De gegevens die van u worden gevraagd, zijn:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Datum vanaf wanneer u beschikbaar bent (optioneel)
 • Link naar uw website, portfolio of blog (optioneel)
 • Vermelding van de opleidingsinstantie waaraan u hebt gestudeerd (optioneel)

De door u opgegeven persoonsgegevens worden met uw toestemming door ons bewaard voor een periode van 24 maanden. Indien u ons geen toestemming geeft, zullen wij uw persoonsgegevens binnen twee maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderen. Houd er rekening mee dat u op elk gewenst moment uw toestemming kunt intrekken door te mailen naar info@speakap.com

Cookies

Speakap maakt gebruik van cookies. Ook door derden die door Speakap zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst als u onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de website wordt meegestuurd en op uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een door ons ingeschakelde derde partij. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres.

Soorten cookies

Indien u onze website bezoekt, kunnen de volgende soorten cookies worden geplaatst:

 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan. Indien u bijvoorbeeld een bepaalde taal op onze website selecteert, wordt deze voorkeur door Speakap opgeslagen in een cookie zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw dezelfde voorkeur hoeft door te geven.
 • Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kan Speakap bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruikt Speakap vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.
 • Advertentie cookies. Deze cookies worden gebruikt om in kaart te brengen welke websites u bezoekt en hoe u van deze websites gebruik maakt. Deze informatie maakt het mogelijk om u gericht advertenties te tonen voor producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Wij laten zelf géén advertenties op onze website zien, maar u kunt wel advertenties van Speakap tegenkomen indien u andere websites bezoekt.

Geplaatste cookies

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond over het gebruik van cookies. Indien u op “akkoord” klikt in de banner, geeft u ons toestemming om de onderstaande cookies te plaatsen:

Aanbieder

Naam vaan de cookie

Soort cookie

Act-On

Act-On Beacon

Advertentie cookie

Bing

Bing Ads

Advertentie cookie

Google

GA Audiences

Analytische cookie

 

Google Analytics

Analytische cookie

 

Google Tag Manager

Advertentie cookie

 

Google Dynamics Remarketing

Advertentie cookie

 

Google AdWords Conversion

Advertentie cookie

HubSpot

HubSpot

Advertentie cookie

 

Hubspot Forms

Analytische cookie

LinkedIn

LinkedIn Analytics

Analytische cookie

 

LinkedIn Ads

Advertentie cookie

DoubleClick

DoubleClick

Advertentie cookie

Act-On

Act-On Beacon

Advertentie cookie

 

Wij hebben geen volledige controle over hetgeen de bovenstaande partijen zelf met de persoonsgegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen persoonsgegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies. Houd er daarnaast rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Speakap vind het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Om die reden bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kunt u in de meeste internetbrowser herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor kwaadwillenden moeilijker om uw persoonsgegevens te onderscheppen. Ook intern werken wij er hard aan om uw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Zo hanteren wij intern beleid om een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt om uitleg vragen over welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
 • U kunt de toestemming die u via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop u persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.

U kunt zich rechtstreeks tot Speakap wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop Speakap met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Speakap u vragen om uzelf te identificeren indien u zich tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Speakap u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact- en bedrijfsgegevens

Adres
Speakap B.V.
Pedro de Medinalaan 5
1086 XK Amsterdam
Nederland

E-mail
info@speakap.com

Telefoonnummer
020 820 42 96

KvK-nummer
51753847

BTW-nummer
NL850155770B01

Ervaar Speakap in actie

Plan een online demo met een van onze consultants.