Jouw privacy is voor Speakap B.V. (hierna: Speakap) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Speakap verwerkingsverantwoordelijke is. Dit is van toepassing op de gegevens die we van je verzamelen wanneer je onze website bezoekt of wanneer je als organisatie gebruik maakt van onze diensten, inclusief onze Support portal, documentatiepagina's en direct gerelateerde bronnen. Voor deze gegevensverwerkingen zijn wij jouw aanspreekpunt.

Daarnaast kunnen organisaties onze applicatie inzetten voor de interne communicatie met medewerkers, trainingen en samenwerkingen binnen de organisatie. Wanneer jij als medewerker van een organisatie gebruik maakt van onze applicatie, is de desbetreffende organisatie verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in onze applicatie verwerkt worden. Wij zijn dan slechts verwerker. In dat geval verwijzen wij jou voor vragen over de omgang met jouw persoonsgegevens door naar de privacyverklaring van de desbetreffende organisatie. 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Speakap doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening of onze website www.speakap.com bezoekt. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.  

Het leveren van onze diensten 

Als organisatie kan je gebruik maken van onze diensten voor de interne communicatie met medewerkers, trainingen en samenwerkingen. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Functietitel van de contactpersoon 
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Zo hoef je, mocht je na opzegging van de overeenkomst binnen een jaar toch nog bij ons terug willen komen, je gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Demo aanvragen

Via onze website kun je een demo aanvragen om kennis te maken met onze dienstverlening. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Website URL
 • Branche 
 • Aantal medewerkers
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, voor een periode van 6 maanden. Mochten wij er niet in slagen om met je in contact te komen, of besluit je van de demo af te zien, dan worden jouw persoonsgegevens na deze periode verwijderd. Wanneer je op basis van de demo besluit gebruik te maken van onze diensten, bewaren we de informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst.

De bedrijfsnaam en het aantal medewerkers zullen wij niet verwijderen na 6 maanden. Deze gegevens laten wij in ons systeem staan, zodat wij kunnen zien met welke organisaties wij in het verleden al in contact zijn geweest. 

Ervaringen

Op onze website plaatsen wij ervaringen van gebruikers van onze applicatie.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Functietitel
 • Bedrijfsnaam
 • Foto 
 • Inhoud van de gedeelde ervaring

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Partner worden

Via onze website kun je je aanmelden als partner van Speakap.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Type partnerschap
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Land
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Zo hoef je, mocht je na opzegging van de overeenkomst binnen een jaar toch nog bij ons terug willen komen, je gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Return on Investment (ROI) berekenen

Op onze website vind je een Return on Investment (ROI) visualisatietool. Deze tool geeft je inzicht in de mogelijke kostenbesparing die je kan maken door binnen jouw organisatie gebruik te maken van onze producten en diensten. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Aantal medewerkers
 • Aantal locaties 
 • Percentage non-desk medewerkers
 • Gemiddeld jaarsalaris desk medewerkers
 • Gemiddeld jaarsalaris non-desk medewerkers
 • Jaaromzet organisatie
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Functietitel
 • Website URL

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, voor een periode van 6 maanden. Mochten wij er niet in slagen om met je in contact te komen, of geef je aan niet langer geïnteresseerd te zijn, dan worden jouw persoonsgegevens na deze periode verwijderd. Wanneer je op basis van de ROI-berekening besluit gebruik te maken van onze diensten, bewaren we de informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst.

De bedrijfsnaam en het aantal medewerkers zullen wij niet verwijderen na 6 maanden. Deze gegevens laten wij in ons systeem staan, zodat wij kunnen zien met welke organisaties wij in het verleden al in contact zijn geweest. 

Resources

Op onze website kun je verschillende resources, zoals whitepapers, eBooks en checklists met betrekking tot de producten en diensten van Speakap vinden. Deze resources zijn kosteloos te downloaden. Voordat je de resources kunt downloaden, vragen wij je echter om een aantal gegevens in te vullen, zodat wij je kunnen benaderen voor een concreet advies over het gebruik van onze producten en diensten binnen jouw organisatie. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Omvang organisatie

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, voor een periode van 6 maanden. Mochten wij er niet in slagen om met je in contact te komen, of geef je aan niet langer geïnteresseerd te zijn, dan worden jouw persoonsgegevens na deze periode verwijderd. Wanneer je op basis van de resources besluit gebruik te maken van onze diensten, bewaren we de informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst.

De bedrijfsnaam zullen wij niet verwijderen na 6 maanden. Deze gegevens laten wij in ons systeem staan, zodat wij kunnen zien met welke organisaties wij in het verleden al in contact zijn geweest. 

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je maandelijks per e-mail over (verbeteringen in) de producten en diensten van Speakap en ontwikkelingen binnen onze organisatie. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Tijdstip aanmelding

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contact
Indien je vragen of opmerkingen hebt over onze producten of diensten, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen. Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail. Ook kun je tijdens openingstijden gebruik maken van de chatfunctie en je vraag rechtstreeks neerleggen bij een van onze medewerkers.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer 
 • Bedrijfsnaam
 • Aantal medewerkers
 • Branche
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Analyses uitvoeren

Wij kunnen op de persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van onze diensten verkrijgen, analyses uitvoeren. Dit doen wij om onze diensten te verbeteren. Wij hebben hiervoor dan ook een gerechtvaardigd belang. Wij zullen de persoonsgegevens die wij gebruiken voor het uitvoeren van analyses pseudonimiseren en maximaal 3 jaar bewaren. Hierna zullen wij de persoonsgegevens anonimiseren (zie hieronder). Wanneer je niet wilt dan wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses, kun je op ieder moment bezwaar hiertegen maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van onze diensten verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacy risico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren. 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae 
 • Motivatiebrief 
 • Salarisindicatie
 • Referenties 
 • Datum beschikbaarheid
 • Link naar LinkedIn-profiel
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie  

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. 

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op je naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.  

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft; 
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners 
 • Hostingpartij

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Cookies 

Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om: 

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

Soort

Cookie; Entiteit; waarborgen 

Doel 

Bewaartermijn 

Functioneel

Google Tag Manager 

 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring 

 

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. 

 

Sessie 

 

HubSpot Forms


HubSpot, Inc., Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt om webformulieren mogelijk te maken.

Maximaal 13 maanden

 

Diversen:


First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

Analytisch

Google Analytics 
 

Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring  

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:  

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;  
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; 
 • verder geen gegevens delen met Google; en 
 • wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met analytics. 

 

Maximaal 2 jaar 

 

Hotjar


Hotjar Ltd., Malta


Privacyverklaring

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website).

1 jaar

 

HubSpot


HubSpot, Inc., Verenigde Staten


Privacyverklaring

Om een beter beeld te krijgen van het bezoekersgedrag op onze website, maken wij gebruik van de cookies van HubSpot.

Maximaal 13 maanden

 

LinkedIn Analytics


LinkedIn Corporation, Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

Maximaal 2 jaar

Marketing

Google DoubleClick 


Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring 

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Maximaal 6 maanden

 

GA Audiences


Google LLC, Verenigde Staten


Privacyverklaring

De cookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun onlinewebsitegedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien. 

Maximaal 6 maanden

 

Google Dynamic Remarketing


Google LLC, Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst, zodat wij relevante advertenties kunnen weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Maximaal 1 jaar

 

Facebook Custom Audience


Facebook, Inc., Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.

Maximaal 3 maanden

 

Facebook Connect


Facebook, Inc., Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren.

Maximaal 3 maanden

 

Microsoft Bing Ads


Microsoft Corporation, Verenigde Staten


Privacyverklaring

Bing is een dienst van Microsoft die het mogelijk maakt om advertenties te tonen bij de zoekresultaten van de Bing zoekmachine. Deze cookie wordt geplaatst om clicks en aanvragen op onze advertenties te kunnen meten om zo onze campagnes te optimaliseren. Ook kunnen we door deze cookie bezoekers die bepaalde pagina’s op onze website hebben bezocht, opnieuw bereiken via advertenties op sites van derden. Maakt een uniek user-ID. Deze cookies maken het volgen van gebruikers mogelijk door synchronisatie van het ID. Registeren anonieme bezoeker gegevens teneinde de efficiëntie van advertenties te meten.

1 jaar

 

Google Adwords Conversion


Google LLC, Verenigde Staten 

  

Privacyverklaring 

Cookies van Google AdWords worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online websitegedrag.  

Maximaal 1 jaar

 

LinkedIn Ads


LinkedIn Corporation, Verenigde Staten


Privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst om het online advertentieaanbod te verbeteren en ons inzicht te geven in onze campagneprestaties.

Maximaal 2 jaar

 

Act-On Beacon Tracker


Act-On Software Inc., Verenigde Staten


Privacyverklaring 

Dit cookie identificeert en bewaart alle gedragingen van de websitebezoeker, zowel op de eigen website als op de Act-On landingspagina's en binnen formulieren, en overal waar de tracking beacon code geplaatst is. Dit maakt het mogelijk om te achterhalen welke organisaties de website bezoeken, waar zij geïnteresseerd in zijn en welke organisaties mogelijke leads zijn. 

Maximaal 1 jaar

 

Als je wilt weten wat de cookiedienstverleners met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaring van het betreffende bedrijf. Als je in de cookietabel op 'privacyverklaring' klikt, word je doorverwezen naar de betreffende privacyverklaring.

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Speakap B.V.
Pedro de Medinalaan 5
1086 XK Amsterdam

E-mailadres: info@speakap.com
Telefoonnummer: 020 820 42 96
KvK nummer: 51753847