PRIVACY STATEMENT SPEAKAP (Download)

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met u, zal Speakap uw persoonsgegevens verwerken. In dit Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt. Speakap raadt u dan ook aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

1. Speakap

Speakap biedt inmiddels 5 jaar innovatieve oplossingen om samen te werken en kennis te delen. Personen loggen in op onze beveiligde omgevingen en kunnen met elkaar in contact komen en gerichte informatie terugvinden.

De bedrijfsgegevens van Speakap luiden als volgt:

Bezoekadres: Pedro de Medinalaan 5, 1086 XK, Amsterdam
Internetadres: www.speakap.com
Telefoon: 020 – 82 04 296
E-mailadres: info@speakap.com
KvK-nummer: 1753847
BTW-nummer: NL850155770B01S

2. Welke informatie over u wordt verzameld en verwerkt?

Contractuele informatie
Via de Website of de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst bestelt u één van de Diensten van Speakap. Om deze Dienst aan u te kunnen leveren, verzoekt Speakap u bepaalde informatie te verstrekken zoals uw naam en e-mailadres. Indien u een betaalde Dienst afneemt, wordt u tevens verzocht financiële informatie te verstrekken.

Automatisch gegenereerde informatie
Om de Dienst optimaal te kunnen laten werken heeft Speakap bepaalde informatie nodig. Speakap verzamelt bij sommige van haar Diensten daarom automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van die Dienst. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en "cookies". Gebruiksgegevens
Indien u de gratis versie van de Dienst afneemt, kan Speakap de Data die u via de Dienst plaatst alsmede informatie omtrent het gebruik dat u van de Dienst maakt, verzamelen. De Data en de informatie kunnen persoonsgegevens van u bevatten. Indien u een betaalde versie van de Dienst afneemt dan wel als Gebruiker bij een betaalde versie bent aangesloten, vindt de bovenstaande verwerking van uw persoonsgegevens niet plaats.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Speakap ze?

Indien u de Dienst gebruikt, kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst, en kan door Speakap toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Speakap kunnen de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kan maken van de Dienst of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden gebruikt Speakap uw persoonsgegevens?

Doeleinden
Speakap zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om uw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
  • om betalingen te verwerken;
  • om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Speakap;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • om Speakap te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • voor zover het gebruiksgegevens betreft, om profielen op te bouwen ten aanzien van uw gebruik van de Dienst en deze voor marketingdoeleinden te gebruiken;
  • om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Dienst, u daartoe toestemming hebt gegeven en/of dit op basis van wet- en/of regelgeving nodig is;
  • indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, om derden de mogelijkheid te bieden u aanbiedingen te doen dan wel u namens derden aanbiedingen te doen toekomen.

Speakap gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om de Dienst aan u te kunnen aanbieden. Ook wil Speakap u op de hoogte houden van de ontwikkeling van de Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update van de Dienst zal Speakap dat daarom aan u laten weten. Ook kan Speakap u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd alsmede van andere eigen, gelijksoortige diensten van Speakap.

Via de [instellingen] binnen de Dienst kunt u zich afmelden voor e-mails die Speakap in het kader van de Dienst verstuurt. Speakap wijst er op dat u zich niet kunt afmelden voor e-mails die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst. Verder kunt u zich via dit e-mailadres [stop@speakap.nl] afmelden voor e-mails voor eigen, gelijksoortige producten en diensten. Een mogelijkheid tot afmelden is tevens opgenomen in elke verzonden e-mail.

Speakap gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Speakap. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Speakap uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Speakap kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Dienst.

Ook kan Speakap uw gegevens aan derden verstrekken indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). Ten slotte kan Speakap uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt Speakap uw persoonlijke informatie?

Speakap zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Meer informatie hierover vindt u hier: www.speakap.nl.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen binnen de Dienst. Als u wilt weten welke gegevens Speakap over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen die u niet in uw Account kan veranderen, dan kunt u contact opnemen met ons via 020 – 82 04 296.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de Dienst.

8. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@speakap.com.

***