<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=420188928656713&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

De Juiste Manier Om Te Reageren Op Negatieve Feedback Van Je Personeel

6 minuten lezen

In een artikel vol feedbackstatistieken van medewerkers bespreekt HR-influencer Maren Hogan de waarde van feedback in organisaties:

"In een onderzoek onder 469 bedrijven, variërend van winkels tot grote productiefaciliteiten, vond Gallup dat bedrijven met managers die feedback over hun sterke punten ontvingen 8,9% meer winst maakten na de feedback, vergeleken met bedrijven waarin de manager geen feedback ontving."

Een enquête van Harvard Business Review leverde een andere statistiek op voor het artikel van mevrouw Hogan: 92% van de respondenten was het eens met de bewering: "Negatieve feedback, indien correct geleverd, is effectief om de prestaties te verbeteren."

Feedback is een belangrijke drijfveer voor prestaties en een geweldig hulpmiddel om je kwaliteiten als leider te verbeteren. Met name negatieve feedback kan heilzaam zijn, omdat het je wijst op dingen die moeten veranderen.

Maar hoe ga je om met negatieve feedback als je aan de ontvangende kant staat?

Het probleem met negatieve feedback is dat het pijn doet.

En nee, we kunnen niets aan je gevoelens doen. Maar misschien kunnen we je helpen met enkele praktische suggesties over hoe je negatief commentaar kunt gebruiken om de prestaties te verbeteren.

Blog Interior Image

Vat het niet persoonlijk op

Dit zou het eerste gebod moeten zijn wanneer je negatieve feedback ontvangt. Vraag jezelf af wat een kritische opmerking werkelijk betekent. Wil het zeggen dat je een zwakke manager bent of een onaangenaam persoon? Hoogstwaarschijnlijk niet. Zelfs al is de formulering een beetje scherp, beschouw de feedback als oprechte input van mensen die om hun bedrijf geven. Collega's die vanuit hun eigen positie en gezichtspunt hun bijdrage leveren om de efficiëntie, prestaties en de werksfeer te verbeteren.

In het artikel “In Positive, Negative, or No Feedback At All”  vind je de resultaten van een aantal onderzoeken naar de effecten van verschillende soorten feedback op de werkplek. Het artikel focust op feedback van managers naar werknemers, maar vice versa zal er niet veel verschil zijn. We zijn allemaal mensen en het is menselijk om meer belang te hechten aan negatief commentaar dan aan positieve feedback. Vooral wanneer het eerste wordt gezien als een persoonlijke aanval.

Zoals in het artikel te lezen is: "Het lijkt erop dat in het geval van feedback 'less is more' niet moet worden aanbevolen en misschien wel de meest negatieve impact heeft van allemaal."

Laat je dag niet bederven

Negeer negatieve commentaren niet, maar laat ze ook niet de positieve overschaduwen. En onthoud: managers die niet terugdeinzen voor negatieve feedback worden als sterker beschouwd dan leiders die zichzelf omringen met ja-zeggers.

Laat het commentaar doordringen voordat je reageert

Weersta je impuls om onmiddellijk te reageren op negatieve opmerkingen. Neem de tijd om na te denken, de dingen proberen te zien vanuit het perspectief van de commentator en te beslissen over je strategie. Maar reageer wel binnen een paar dagen. Onbehandelde negatieve emoties kunnen zich gemakkelijk ontwikkelen tot een besmettelijke ziekte die de hele werkplek aantast.

Stel de juiste vragen

Hoe feitelijk is de feedback? Heeft de kritiek enige waarde of is het slechts een persoonlijke opvatting, misschien een eenvoudig misverstand? Zijn meer mensen in de organisatie ervan overtuigd dat er verbetering nodig is?

Om de boodschap te evalueren, is het belangrijk de juiste vragen te stellen, zoals:

  • Welke voorbeelden heb je om je opmerkingen te ondersteunen?
  • Hoe lang speelt dit al?
  • Hoe en waar heeft het impact op de organisatie?
  • Wat zijn je suggesties om dit probleem aan te pakken?

Door als eerste reactie op negatief commentaar vragen te stellen, laat je zien dat je geïnteresseerd bent. En het voorkomt dat je de emotionele reactie eruit flapt waar je misschien over loopt te broeden. Wat meer is: het helpt je om het probleem volledig te begrijpen en te beoordelen, en wijst de weg naar mogelijke oplossingen.

infographic download NL

Onderneem actie

Negatieve feedback is een kans voor verandering. En als de feedback enige waarde heeft, dient positieve verandering het resultaat te zijn. Snel, zichtbaar en tastbaar, duidelijk gecommuniceerd.

Werknemers die over bepaalde zaken klagen, hebben altijd hun eigen ideeën over hoe ze die kunnen verbeteren. Plan een meeting en luister naar hun suggesties. Houd een brainstormsessie als je wilt. Erken hun ideeën. En als je denkt dat deze effectief zijn, implementeer ze zo snel mogelijk.

Wacht niet op feedback, vraag ernaar

Krijg je nooit negatieve feedback? Dat is slecht nieuws. Medewerkers die niet eens de moeite nemen om je te vertellen wat er volgens hen verkeerd is, hebben waarschijnlijk hun hart voor de organisatie verloren. Een open cultuur, waar kritiek welkom is en serieus wordt genomen, stimuleert een gevoel van co-ownership. Het implementeren van tools om continue feedback van werknemers te faciliteren, is een goede praktijk, vooral wanneer mensen op afstand werken.

Conclusie

In een Wikipedia-artikel met als titel Happiness at work worden twee belangrijke, zij het niet direct verrassende conclusies getrokken:

De eerste is dat het management een belangrijke rol speelt in de arbeidsvreugde en het geluk van een werknemer.

De tweede conclusie is dat werknemers hun gevoelens vaak verbergen. Voor effectieve communicatie op de werkplek moeten deze gevoelens eerst worden geïdentificeerd.

Het draait eigenlijk allemaal om communicatie. Maak het je medewerkers gemakkelijk om feedback te geven en beloon ze hiervoor. Communiceer op de juiste manier als deze feedback negatief is. Aanvaard feedback als een tool voor verbetering, en handel daarnaar.

Wilt je weten hoe je jouw organisatie kunt transformeren met enquêtes en polls onder je werknemers? Lees hier onze blogpost!

Rob is contentschrijver, tekstschrijver en romanschrijver. Zijn werk voor Apple, WWF, Mercedes-Benz en vele andere merken is bekroond met prestigieuze creatieve prijzen.

Blijf op de hoogte

Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.