<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=420188928656713&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Steun van managers neemt negativiteit bij medewerkers weg

1 minuten lezen

De sociale steun van een manager kan ondermaats presteren van het hotelpersoneel, als gevolg van baanonzekerheid, flink beperken. Dit werd onlangs bevestigd in een wetenschappelijk onderzoek dat werd gepubliceerd in het International Journal of Contemporary Hospitality Management. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 288 servicemedewerkers bij vier- en vijf-sterren restaurants op Cyprus.

De hospitality industrie is een zeer veeleisende werkomgeving. Er wordt geconcurreerd op locatie, prijs, het menu, de accommodatie, en niet op de laatste plaats op basis van de kwaliteit van de serviceverlening. Veel hangt dan ook af van de verrichtingen van het personeel, die beïnvloed kunnen worden door allerlei psychologische factoren.

Baanonzekerheid als storende factor

Een van de psychologische factoren die invloed hebben op het hotelpersoneel, dat onder meer bestaat uit obers en conciërges, is baanonzekerheid. De onderzoekers toonden aan dat ze minder goed functioneren wanneer de baanonzekerheid toeneemt.

Support van managers

Maar deze negatieve impact kunnen hospitality organisaties beperken als managers meer support bieden aan het hotelpersoneel. Zodra er meer begeleiding is van managers, zullen medewerkers beter in staat zijn om gefocust en klantvriendelijk te blijven, en snel te handelen. Betrokkenheid van de organisatie is een andere factor die een gunstig effect kan hebben op de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Aanbevelingen van de onderzoekers:

  • Selecteer senior medewerkers die emotionele/sociale ondersteuning bieden aan nieuwe werknemers, met het doel hun functioneren te verbeteren en op een hoger niveau te houden.
  • Hotelmanagers moeten op een open wijze communiceren met en leiding geven aan hun teams. Medewerkers moeten in het geval van goede verrichtingen gecomplimenteerd worden
  • Contracten moeten een win-win situatie opleveren, met een eerlijke beloning
  • Hospitality organisaties moeten inzetten op het voortdurend versterken en ontwikkelen van relationele vaardigheden tussen managers en medewerkers. Dit is essentieel voor het verminderen van werkgerelateerde stress en angst door baanonzekerheid.
  • Kijkende naar het hoge verloop in deze sector en de aanzienlijke kosten die daarmee gepaard gaan, zouden organisaties vooral intrinsiek gemotiveerde medewerkers die bereid zijn veel uren te maken moeten selecteren

Bas was Speakap's first marketing manager. He enjoyed gaining a lot of scientific insights about the value and impact of internal communications.

Blijf op de hoogte

Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.