<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=420188928656713&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Is loyaliteit het grootste probleem van de non-desk industrie?

6 minuten lezen

Wanneer HR en Operations bedrijfskosten onder de loep nemen, passeren kostenposten als salarissen, faciliteiten, training, tools en programma's de revue. Maar, de realiteit leert dat bedrijven ook te maken hebben met "stille uitgaven", daar is personeelsverloop een duidelijk voorbeeld van.  

Speakap ondervroeg HR professionals in non-desk industrieën en bevond dat 38 procent van de respondenten in retail, hospitality en entertainment organisaties een personeelsverloop ziet van 21 procent per jaar. 44 procent van de respondenten gaf aan dat medewerkers gemiddeld twee jaar of minder bij het bedrijf werkzaam blijven. Met name in de restaurantsector is het personeelsverloop hoog met een verloop van wel 45 procent.

Chart-2NL

De kosten van de 'stille uitgaven'

Veel senior managers in retail en hospitality nemen ten onrechte aan dat een hoog personeelsverloop in hun sector onvermijdelijk is en dat daar weinig aan te doen valt. Wellicht verandert hun houding als ze inzien wat de omvang van de kosten is die het met zich meebrengt.

De kosten kunnen opgedeeld worden in deze categorieën

 • Voor vertrek: Nadat een medewerkers bekend heeft gemaakt dat hij zal vertrekken, is hij meestal voornamelijk nog bezig met offboarding (minder productief). Daarnaast vinden er afrondende gesprekken plaats die tijd en dus geld kosten. 
 • Recruitment: Advertentie- en promotiekosten die ontstaan bij het werven van nieuwe sollicitanten.  
 • Selectie: Het scannen van nieuwe kandidaten, de sollicitatiegesprekken, de achtergrond en referentie checks die uitgevoerd moeten worden.
 • Oriëntatie en training: Het onboardingproces en de tijd voor management en HR om een passende training te verzorgen.
 • Verlies van productiviteit: Dit omvat de afnemende productiviteit van een medewerker die vertrekt en de nog niet optimale productiviteit die de leercurve van een nieuwe medewerker met zich meebrengt. Dit ligt niet aan de (on)ervarenheid van de nieuwe medewerker, maar is een normaal verschijnsel. Deze medewerkers is tevens afhankelijk van tijd die collega's en managers steken in het begeleiden in de beginfase. 

Een schatting van de kosten van personeelsverloop is dat het bijna 4500 euro kost per vervangen medewerker, waarvan 70 procent toe te schrijven is aan de vermindering van productiviteit (afhankelijk van de industrie). 

Stel dat je een restaurant hebt met 1000 medewerkers, dan verlies je daar op jaarbasis 450 medewerkers van (45 procent verloop). Daardoor lopen de kosten van personeelsverloop op tot ruim 2 miljoen euro (450 x €4500).

Verloop van non-desk personeel kan nog erger

Als er binnen bedrijven hier geen aandacht en strategie aan gewijd worden, kan personeelsverloop erger worden gezien het feit dat jonge medewerkers in toenemende mate de meerderheid van de werkzame beroepsbevolking vormen. Uit ons recente onderzoek, een vragenlijst afgenomen onder HR professionals in non-desk industrieën, blijkt dat bij 48 procent van de bedrijven millennials het grootste deel van het personeelsbestand vormen, gevolgd door generatie X (25 procent), generatie Z (20 procent) en babyboomers (7 procent).

Dit schetst een problematisch beeld gezien medewerkers van 24 jaar oud of jonger drie keer meer geneigd zijn van baan te veranderen dan babyboomers. Dit wordt misschien nog meer gevoeld in de restaurantsector, waar ongeveer 60 procent van het personeel tussen de 16 en 25 is.

Chart-1NL

Stappen om het probleem aan te pakken

Hoog personeelsverloop hoeft niet zozeer onvermijdelijk te zijn. Bedrijven met veel non-desk personeel zoals Patagonia, Lululemon, Hilton en IKEA horen bij de "beste plekken om te werken". Dat is terug te zien in de ratio van hun personeelsverloop. Dus, wat voor actiepunten kun je ondernemen om het verloop terug te dringen in jouw organisatie?

 1. Non-desk medewerkers hoppen niet zomaar van het ene restaurant naar het andere of van de ene retailer naar de andere; als niets om hun loyaliteit vraagt, dan zullen ze naar een andere werkgever vertrekken die een beter salaris en meer flexibiliteit biedt. Dus onthoud dat de concurrentie in de strijd om talent groter is dan je denkt.
 2. Voor 76 procent van restaurant medewerkers is hun team een van de beste dingen van hun baan, dus zorg ervoor dat je ze de beste platformen en kansen biedt om met elkaar in contact te staan, tips en informatie te delen.
 3. Gebruiksdata van Speakap toont aan dat 77 procent van de likes op ESN's gegeven worden op updates. Medewerkers willen zich graag betrokken voelen bij hun werkgever, maar hebben vaak niet de juiste middelen om hun betrokkenheid te tonen.
 4. Over het ontbreken van de juiste tools gesproken: 57 procent van HR managers in non-desk industrieën geeft toe geen feedback strategie te hebben voor hun medewerkers. 
 5. Onder restaurant medewerkers hecht 64 procent het meeste waarde aan een flexibel rooster.
 6. Met name jongere medewerkers vinden individualiteit erg belangrijk; ze werken liever voor een retailer die ze hun eigen kleding laat dragen naar werk, zelfs als alle overige voorwaarden hetzelfde zijn. Als je medewerkers wel een uniform (moeten) dragen, bied hen dan andere mogelijkheden om zich te onderscheiden. Bijvoorbeeld door ze hun eigen werkplek te laten aankleden en door nieuwe medewerkers aan te moedigen zich te introduceren op de het communicatieplatform.
 7. De factoren die niet-betrokken medewerkers omtoveren in merkambassadeurs zijn doelgerichte communicatie, toegang tot training en ontwikkelingsmateriaal en regelmatige feedback. Bied jij je werkgevers dit aan?
 8. Tot slot nog een feitje: volgens Penn Schoen Berland verlaat 42 procent van de millennials een werkgever als gevolg van matige technologie

 

Zorg ervoor dat je de stille uitgaven zoals personeelsverloop gaat meten en onderneem actie. Dit betaalt zich dubbel en dwars uit in de vorm van betere bedrijfsresultaten.

New call-to-action

Matt is Content Marketing Director bij Speakap en helpt organisaties graag met het behalen van successen.

Blijf op de hoogte

Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.