<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=420188928656713&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hoe Employee Engagement Meten

7 minuten lezen

Betrokken medewerkers of employee engagement zijn een van de belangrijkste activa van elk bedrijf.

Maar waarom?

Na 1,8 miljoen werknemers in 49 branches in 73 verschillende landen te hebben ondervraagd, concludeert Gallup dat teamleden met een hogere mate van betrokkenheid:

 • aanzienlijk betere resultaten opleveren
 • klanten beter behandelen en nieuwe klanten aantrekken
 • langer bij hun organisatie blijven dan degenen die minder betrokken zijn
 • gezonder zijn en minder kans op een burn-out hebben

Als werkgever of HR-manager zul je het waarschijnlijk eens zijn met deze resultaten. En je kunt zich afvragen: hoe zit het met de employee engagement bij mijn organisatie?

Een van de manieren om hierachter te komen, is door het je medewerkers rechtstreeks te vragen. Betrokkenheidsonderzoeken kunnen nuttige inzichten opleveren in de manier waarop je bedrijfscultuur betrokkenheid stimuleert of onderdrukt. Ze leveren niet alleen waardevolle suggesties voor verbetering op, maar geven je medewerkers ook het gevoel dat hun stem wordt gehoord en gewaardeerd. Dat is natuurlijk als je naar hun suggesties handelt.

Dit artikel bespreekt verschillende soorten enquêtes over werknemersbetrokkenheid, de vragen die je moet stellen, essentiële statistieken en handige hulpmiddelen om je tussendoor te helpen.

Employee engagement metrics: zoek uit wat je wilt weten.

Om een indruk te krijgen van de mate van betrokkenheid van je personeel, moet je weten hoe je individuele attitudes en prestaties kunt beoordelen. Met andere woorden:

Welke statistieken definiëren betrokkenheid?

Personeelsverloop en ziekteverzuim zijn voor de hand liggende indicatoren, maar voor deze gegevens heb je natuurlijk geen enquête nodig.

Hier zijn 8 voorbeelden van statistieken die je met enquêtes kunt meten.

 1. In rekening worden gebracht
  Als werknemers het gevoel hebben dat ze door hun managers worden geprezen en erkend als ze uitstekend werk leveren of tot het uiterste gaan, kan dit zelfs belangrijker zijn dan een loonsverhoging voor de moraal en de betrokkenheid van een werknemer. We brengen allemaal veel van onze wakkere uren door op het werk en halen vaak een gevoel van betekenis en doel uit ons werk. Als uit een onderzoek blijkt dat mensen het gevoel hebben dat hun bijdrage aan het succes van een organisatie niet voldoende wordt gewaardeerd, kan dit de betrokkenheid schaden.
 2. Overeenstemming met de doelen
  Vragen of de waarden en de langetermijnvisie van het bedrijf in overeenstemming zijn met de persoonlijke doelen en waarden van het team, is een essentiële maatstaf voor de betrokkenheid van medewerkers. Als de werknemers emotioneel geïnvesteerd zijn in de richting van het bedrijf en zich deze eigen maken, kunnen ze initiatief nemen en een gevoel van keuzevrijheid hebben. Werknemers zijn belanghebbenden in een organisatie en ze hebben de geruststelling nodig dat ze er op de lange termijn belang bij hebben. Een ideaal voorbeeld van een visie is Google's "Don't be evil". Hoewel deze slogan de afgelopen jaren stilletjes is verlaten, trok de slogan wel talent aan en motiveerde het medewerkers rond een simpele gezamenlijke waarde.
 3. Leren en ontwikkeling
  Betrokken medewerkers nemen deel aan training en persoonlijke ontwikkeling. Meet hoe blij de werknemers zijn met wat je organisatie biedt op het gebied van leren en ontwikkelen om hun algehele betrokkenheid te meten. Het opnemen van een vraag over training is de perfecte gelegenheid om de effectiviteit van bestaande programma's te evalueren en ideeën op te doen over toekomstige cursussen.
 4. Algemeen welzijn
  Werknemersonderzoeken zijn een uitstekende manier om een momentopname te krijgen van de gezondheid en het algemeen welzijn van je personeel. Kom te weten hoe gelukkig werknemers zijn met hun balans tussen werk en privé. Moeten ze regelmatig overwerken? Zijn ze op de hoogte van gezondheids- en fitnesmogelijkheden die je bedrijf biedt? Aangezien de meeste enquêtes anoniem zijn, kun je ook vragen over geestelijke gezondheid opnemen. Gelukkig wordt bewustzijn van geestelijke gezondheid op de werkplek steeds minder een taboe-onderwerp, maar het meten van hoe veilig werknemers zich voelen om zich open te stellen over geestelijke gezondheidsproblemen voor lijnmanagers of collega's kan een belangrijke indicator zijn om te gaan controleren.
 5. Goed management
  Naast erkenning en intrinsieke motivatie om te werken aan een doel in lijn met persoonlijke waarden, snakken jongere werknemers naar autonomie. Niemand vindt het leuk om micro-beheerd te worden, dus om te meten of werknemers zich bevoegd voelen om hun werk met voldoende vrijheid te doen, is een andere factor die bijdraagt aan de algehele engagementscore. Een lage score in dit deel van de enquête zou met lijnmanagers kunnen worden besproken om te zien of ze hun managementstijl kunnen veranderen.
 6. Compensation Dit is niet de eerste en belangrijkste factor die de betrokkenheid van medewerkers beïnvloedt (in de liefdadigheidssector is het loon bijvoorbeeld vaak laag, maar medewerkers leven toch volledig voor hun baan), maar het is ook niet onbelangrijk. Een enquête geeft je een beter overzicht van hoe tevreden medewerkers zijn met hun beloning dan een-op-een salarisgesprekken.
 7. Voordelen
  Het is een goede reality check voor bedrijven om te zien of de extraatjes en voordelen die ze voor werknemers hebben opgesteld, het gewenste effect hebben. Zitzakken in de kantoorhoek en gratis fruit tijdens de lunchpauze klinken misschien goed op papier, maar alleen als medewerkers deze extra's ook effectief gebruiken en waarderen, zullen ze leiden tot een grotere betrokkenheid van het personeel. Het kan de moeite waard zijn om een open vraag op te nemen waarin het personeel initiatieven kan voorstellen die echt een verschil voor hen zouden maken, zoals een compensatie voor het fietsen naar het werk.
 8. Werkcultuur
  De werkcultuur is waar je echt kunt zien of alles goed zit bij de werknemers. Hoewel veel bedrijven uitspraken over hun werkcultuur op hun websites hebben staan, weet je niet of deze principes op elk organisatieniveau worden nageleefd, tenzij je regelmatig alle werknemers ondervraagt. Je kunt bijvoorbeeld meten hoe je werknemers de inclusiviteit op de werksfeer beoordelen, hoe transparant besluitvormingsprocessen zijn en hoe gemakkelijk of moeilijk het is om eventuele problemen met collega's en management te communiceren.

infographic download NL

Jaarlijks onderzoek versus momentopnames

Covid-19 zal waarschijnlijk de genadeslag zijn voor dé grote jaarlijkse enquête, vooral bij bedrijven die nog steeds papieren enquêtes gebruikten. Hoewel jaarlijkse enquêtes ooit een welkome innovatie waren, waardoor HR vaak voor het eerst de betrokkenheid wetenschappelijk kon meten, worden ze nu overtroffen door momentopnames in de vorm van een tevredenheidsonderzoek. Een tevredenheidsonderzoek in de vorm van frequente en snelle enquêtes onder medewerkers zijn een effectieve manier om het gemoed van je personeel te controleren en direct inzicht te krijgen in wat mensen op de werkvloer echt denken.

Voorkom survey fatigue

Enquêtes mogen natuurlijk niet de enige manier zijn van een werkgever om de betrokkenheid van werknemers bij te houden - te frequente enquêtes zullen leiden tot een daling van het voltooiingspercentage als gevolg van vermoeidheid bij het invullen van enquêtes. De opwinding van medewerkers die ontstaat door de vraag om hun mening te geven, verdwijnt snel als je enquêtes vaker dan eens per kwartaal gebruikt.

Gelukkig zijn er meer manieren om betrokkenheid bij te houden. Met een app voor medewerkersbetrokkenheid zoals Speakap kan je medewerkersbetrokkenheid ook worden gevolgd door dagelijkse activiteit op de applicatie, interactie met nieuwsupdates en berichten, acceptatiegraad, peilingen en gerelateerde prestatie-indicatoren.

Conclusie

Medewerkersonderzoeken bieden HR en management een geweldige manier om de betrokkenheid van medewerkers te meten en te volgen. Bovendien kunnen ze essentiële inzichten geven in welke gebieden verbetering behoeven. Op deze manier kunnen enquêtes onder medewerkers helpen ideeën te genereren over het verbeteren van het personeelsbehoud en de productiviteit, terwijl mogelijke problemen worden geïdentificeerd die moeten worden aangepakt voordat ernstige obstakels zoals verzuim en meer ziektedagen zich voordoen.

Benieuwd hoe de werkplekcultuur de loyaliteit en de onderlinge relaties van werknemers kan versterken? Download hier onze nieuwste infographic.

Rob is contentschrijver, tekstschrijver en romanschrijver. Zijn werk voor Apple, WWF, Mercedes-Benz en vele andere merken is bekroond met prestigieuze creatieve prijzen.

Blijf op de hoogte

Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.