<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=420188928656713&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Diversiteit op de werkvloer, je bent nooit klaar

6 minuten lezen

Als je in HR werkt, dan heb je waarschijnlijk al vaker gehoord, gesproken en gelezen over het hot topic 'diversiteit op de werkvloer'.

Veel organisaties hebben ondertussen een of andere vorm van diversiteitsprogramma. In veel landen hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen en af te dwingen. De wens om de reputatie van een bedrijf te verbeteren is een tweede reden om te streven naar diversiteit op de werkplek. Maar er zijn nog meer voordelen.

image-png-2

Statistieken tonen aan dat diversiteit op de werkplek belangrijk is. In dit artikel vindt je niet minder dan 22 redenen terug die suggereren dat bedrijven met een meer diverse werkplek beter presteren dan hun concurrenten en zelfs grotere winsten boeken.

In dit artikel bespreken we de 5 belangrijkste voordelen van het toevoegen van een diversiteitsprogramma in je bedrijf en ideeën om dit te implementeren.

Wat is diversiteit op de werkvloer eigenlijk?

Diversiteit op de werkplek betekent dat het personeelsbestand van een bedrijf bestaat uit mensen met verschillende kenmerken, waaronder werknemers van verschillende leeftijd, ras, culturele achtergrond, religie, geslacht, seksuele geaardheid, taal enz.

Een andere manier om deze vraag te beantwoorden is dat culturele diversiteit op de werkplek waarschijnlijk een van de meest relevante thema's zal worden in de toekomst. Op de huidige wereldwijde markt richten bedrijven zich op verschillende doelgroepen van over de hele wereld. Een divers personeelsbestand helpt daarbij de verschillen tussen mensen beter te begrijpen en met succes producten en diensten wereldwijd op de markt te brengen.

Vanuit HR-oogpunt: de millenniumgeneratie is veel diverser en uitgesprokener dan de babyboomers, en bijgevolg is diversiteit en inclusie op de werkplek een belangrijke overweging bij hun carrièrekeuzes.

Vijf voordelen van diversiteit op de werkplek

"Kracht ligt in verschillen, niet in overeenkomsten."

― Stephen R. Covey, bestsellerauteur van The 7 Habits of Highly Effective People

  • Hogere betrokkenheid van medewerkers

Eenvoudig en voor de hand liggend: als je zich geaccepteerd en betrokken voelt, ben je ook meer geëngageerd.

  • Meer creativiteit en innovatie

Diversiteit op de werkplek biedt het voordeel van verschillende perspectieven. Als je mensen samenstelt die de dingen op verschillende manieren zien, krijg je waarschijnlijk ook nieuwe ideeën, creatieve oplossingen en een hoger innovatietempo.

  • Een aantrekkelijker profiel op de arbeidsmarkt

Een diverse werkplek helpt talent aan te trekken en te behouden. Een van de 22 statistieken in het hierboven genoemde artikel:

"Een enquête uit 2018 over de culturele diversiteit op de werkplek toont overtuigende statistieken dat tot 80% van de mensen diversiteit waardeert."

Alleen al om deze reden zou diversiteit een van de pijlers van je bedrijfscultuur moeten zijn.

  • Betere besluitvorming

Medewerkers met verschillende achtergronden die samenwerken, komen met meer oplossingen en betere resultaten. Uit een studie van het besluitvormingsplatform Cloverpop bleek dat:

“Effectieve besluitvorming neemt toe met meer diversiteit in een team. Van volledig mannelijke teams werd aangetoond dat ze in 58 procent van de gevallen betere zakelijke beslissingen nemen dan individuen, terwijl teams met verschillende genderdiversiteit 73 procent van de tijd beter presteren dan individuen. Geografisch diverse teams, waaronder leden met verschillende geslachten en ten minste één leeftijdsverschil van meer dan 20 jaar, waren het meest succesvol - 87 procent van de tijd nemen ze betere zakelijke beslissingen dan individuen."

  • Meer winst

Deze voordelen dragen allemaal bij aan een sterkere concurrentiepositie en hogere winsten. Dat is geen nieuw inzicht. Uit een onderzoek van McKinsey, uitgevoerd tussen 2008 en 2010 onder 80 beursgenoteerde bedrijven in Europa en de VS, bleek dat bedrijven met meer diverse uitvoerende teams ook financiële toppresteerders waren. "Dat is waarschijnlijk geen toeval", luidt de ingetogen conclusie. En het is niet vergezocht om aan te nemen dat wat werkt voor besturen van beursgenoteerde bedrijven, ook werkt voor de bemanning van je klein buurtrestaurant: diversiteit loont.

Diversiteit moet een integraal onderdeel zijn van de bedrijfscultuur

De voordelen van een divers personeelsbestand hangen echter niet samen met de mate van diversiteit, maar met de manier waarop werkgevers en managers omgaan met diversiteit. Een houding van ‘wel, aangezien het moet, laten we proberen er het beste van te maken' zal niet veel goeds doen. Diversiteit en inclusie moeten effectief een van de bouwstenen van je bedrijfscultuur zijn; je zou er zelfs een van je kernwaarden van kunnen maken.

Zoals beargumenteerd in 'What's Culture Got to Do With Employee Loyalty & Retention?', Is de cultuur van een bedrijf een van de belangrijkste factoren voor het welzijn van medewerkers en, als direct resultaat, voor het aantrekken en behouden van talent, voor betrokkenheid en prestatie.

Een citaat uit dit artikel lijkt vooral van toepassing te zijn op diversiteit op de werkplek:

“Relaties zijn tweerichtingsverkeer en vereisen actieve inzet, participatie en steun van beide kanten. Soms kunnen miscommunicatie, misverstanden en een algemeen onvermogen om het perspectief van de ander te zien wrijving veroorzaken."

infographic download NL

Enkele praktische tips

  • Bestudeer het

Leer meer over verschillende culturele tradities en werkwijzen. Neem de tijd om kennis te maken met de verschillende achtergronden van je medewerkers.

  • Train managers

Een inclusieve cultuur begint bovenaan het organigram. Zorg ervoor dat managers het belang van diversiteit op de werkplek begrijpen en mensen met verschillende achtergronden kunnen ondersteunen.

  • Vraag om nieuwe perspectieven en ideeën

Zoek actief de hulp van medewerkers met verschillende achtergronden bij het aanpakken van problemen en het nemen van beslissingen. Hun inzichten, gevormd door verschillende levenservaringen, kunnen oplossingen bieden die je in je eentje nooit zou hebben overwogen.

  • Vier feest!

Maak een cultureel diverse vakantiekalender, en als je geen evenement kunt organiseren, maak er dan een punt van om elke feestdag te erkennen. Persoonlijke felicitaties, bijvoorbeeld via een communicatie-app voor medewerkers, kunnen veel betekenen voor het gevoel erbij te horen.

Conclusie

Diversiteit op de werkvloer is niet alleen een trendy onderwerp; het is de toekomst van werk. Voor veel bedrijven is het nog een "work in progress", aangezien het vraagt om een mentaliteitsverandering en verschillende manieren van samenwerken. De grootste valkuil is de neiging om van medewerkers met verschillende achtergronden te verwachten dat ze zich aanpassen aan de gewoonten van de meerderheid. In plaats daarvan moeten culturele, religieuze en andere verschillen worden omarmd vanwege hun voordelen.

Blijf op de hoogte

Op de eerste rij bij nieuwe features en aankondigingen.